پشتیبانی آنلاین


ایمیل :
شماره موبایل :
مبلغ واریزی به تومان :
تومان
توضیحات(دلیل واریزی را ذکر کنید مثلاً برای درج آگهی یا طراحی بنر و ... را به صورت کامل توضیح دهید):

بعد از پرداخت اگر به صفحه ی زیر منتقل نشدید به صورت دستی وارد صفحه ی زیر بشوید البته اگر پرداختتون موفق بود و از جهان پی شماره پرداخت(شماره فاکتور)دریافت کرده بودید...

http://koolak91.ir/payback

لینک تماس با ما پس از واریز با ما تماس بگیرید...